Wong Lanang

cocacola-coinGuyon ngapak Kebumen judule : Wong Lanang.
Dadi wong lanang aja mung nganggo Logika tok.
Sawijining dina, ana wong bebojoan sing agi ngadhepi Pengadilan Agama sing mangsude arep pegatan.
Persidangan arep netepaken sapa sing olih hak asuh anak.
(Cincing karo acung² tangan) beyung bocah (istri) ngomong : “Yang Mulia Hakim, enyong sing meteng, nglairaken bayi kue mentu meng dunya, nganti awak pada lara tur pegel & sabar !!! Bocah kue kudu dadi hak asuhe enyong !!”.
Hakim takon maring pihak wong lanang (suami) : “Apa pembelaane rika maring tuntutane bojomu?“
Wong lanang meneng sedelat, terus alon² ngomong : “Yang Mulia…., Angger enyong nglebokna KOIN maring mesin minuman KOKAKOLA, terus mesine GOYANG SEDELAT, terus minumane metu, menurut Pak Hakim, minuman kokakola kuwe dadi duweke enyong apa duweke MESIN???
Hakim : (mlongo karo kukur² sirah, padahal jane ora gatel sirahe).

Guyon ngapak Kebumen judule : Bebek ora jegos Nglangi.ayam-bebek
Jaman kuna lereng, pitik karo bebek wis pd batiran (solmet). Loro2ne akrab, mengendi bae, bebek melu nginthil, kejaba angger pitik garep langen nang kali. Jaman semenane pancen bebek ora bisa nglangi, tapi pitik lanang (jago) sing pinter nglangi. Salah sijine dina bebek takon maring pitik.
Bebek : “Tik, pitik, nangapa kowe pinter nglangi, enyong malah ora bisa babar blas..?”
Pitik : “Sebabe aku duwe selaput sing amba nang sela-selane drijiku sing jenenge kuku amba (KUKU).
Anggo kuku kiye enyong bisa nglangi maring endi-endi ora.”
Bebek : ”Enyong ora ngandel mung gara-gara kuku amba nang sikilmu kowe dadi pinter nglangi”.
Pitik : Ya, iyalah, nek ora percaya jajal rika anggo kukuku kiye”.
Bebek kesenengen disilihi kukune pitik, ora sabar langsung di enggo. Terus mlayu ngguthir meng kali.
Jebule bener anggo kuku amba bebek dadi bisa nglangi.

Keasyiken banget bebeke nglangi slibon nang kali. Pitik nunggoni nang pinggir kali. Tapi bebeke ora bali-bali. Pitike dadi galau, ngundang-undang bebek kon mbalekna kukune “Kukukuuuu, kukukuuuu, banget kesele pitik nganti keturon tekan esuk, mbarang tangi bebeke tetep urung gelem mbalekna kukune, pitike tetep ngundang bebek sing maksude kon mbalekna kukune, kukukuuuuu, kukukuuuuuu, kukukuuuu.
Bebek uthuk-uthuk teka, tapi tetep cuek bae ora gelem mbalekna kukune sing wis kadung dienggo.
Pitike mrengut, bebeke lunga merad karo ngomong : “halah ben bae ora bakal tek balekna, cuek cuek cuek, cuek cuek cuek, cuek cuek cuek.

Tekan siki Pitik jago dadi ora bisa nglangi, saben esuk angger kelingan kukune, kur bisa moni kukukuuuu, kukukuuuuu. Malah bebeke sing dadi pinter nglangi, senajan anu kuku nyilih ya tetep cuek, cuek cuek cuek
Pitik karo bebek siki wis ora SOLMET maning. (/haryanto tohir)

admin

Untuk bergabung dengan Group Aku Cinta Kebumen di Facebook, silahkan buka link ini => Aku Cinta Kebumen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *