Sejarah Keris

Informasi budaya tentang sejarah keris. Tanpa bermaksud memahami keris sebagai sesuatu yang dituhankan, apalagi pada sebentuk tingkahlaku mistik dan kemusrikan, terlepas benar atau tidaknya apa…