You Are Here: Home » OPINI (Page 2)

Sejarahe Panganan Golak

Jaman penjajahan biyen, rombongan tentara Inggris arep nyerang benteng Van Deer Vijk nang Gombong. Pas tekan desa Gadungreja Klirong mandeg gisit merga kencoten.Critane arep njaluk sega meng warga ning urung mateng wong tesih lingsir wetan. Tentarane nekad mlebu pawon, ujug2 weruh panganan mbene digoreng tesih anget tur empuk. Wujude mandan aneh tumrape wong sing urung tau weruh. Ora let suwe, tentarane man ...

Read more

Wong Lanang

Guyon ngapak Kebumen judule : Wong Lanang. Dadi wong lanang aja mung nganggo Logika tok. Sawijining dina, ana wong bebojoan sing agi ngadhepi Pengadilan Agama sing mangsude arep pegatan. Persidangan arep netepaken sapa sing olih hak asuh anak. (Cincing karo acung² tangan) beyung bocah (istri) ngomong : “Yang Mulia Hakim, enyong sing meteng, nglairaken bayi kue mentu meng dunya, nganti awak pada lara tur peg ...

Read more

Togog

(kalau buruk muka cermin jangan disalahkan) Tokoh unik lain setelah Bilung dalam dunia pewayangan adalah Togog, cukup dikenal dan sering menjadi simbol olok-olokan orang yang tidak setia pada pekerjaan. Tokoh wayang ini sering diidentik dengan kejelekan, keburukan, kerakusan, keserakahan, tapi sebenarnya juga adalah seorang Dewa, Karakteristik Togog bermata juling, hidung pesek, mulut mrongos ( tongos ), gi ...

Read more

Arti Andeng-Andeng

Andeng-andeng nang nduwur lambe, tiwas seneng jebul wis ana sing nduwe. Andeng-andeng nang ndhuwur pipi, tiwas mentheleng  jebul kana ora wedi. Andeng-andeng nempel nang bathuk, tiwas ngandel jebule ukur umuk. Kuwe kabeh mau sing jenenge parikan sederhana utawa pantun nek cara nang bahasa Indonesia. Parikan sing diawali nganggo tembung utawane ukara andeng-andeng mau jane akeh banget contone lan wis suwe di ...

Read more

© 2014. Facebumen - Aku Cinta Kebumen. Supported by Tips & Trik

Scroll to top