You Are Here: Home » OPINI » GUYON NGAPAK

Sejarahe Panganan Golak

Jaman penjajahan biyen, rombongan tentara Inggris arep nyerang benteng Van Deer Vijk nang Gombong. Pas tekan desa Gadungreja Klirong mandeg gisit merga kencoten.Critane arep njaluk sega meng warga ning urung mateng wong tesih lingsir wetan. Tentarane nekad mlebu pawon, ujug2 weruh panganan mbene digoreng tesih anget tur empuk. Wujude mandan aneh tumrape wong sing urung tau weruh. Ora let suwe, tentarane man ...

Read more

Wong Lanang

Guyon ngapak Kebumen judule : Wong Lanang. Dadi wong lanang aja mung nganggo Logika tok. Sawijining dina, ana wong bebojoan sing agi ngadhepi Pengadilan Agama sing mangsude arep pegatan. Persidangan arep netepaken sapa sing olih hak asuh anak. (Cincing karo acung² tangan) beyung bocah (istri) ngomong : “Yang Mulia Hakim, enyong sing meteng, nglairaken bayi kue mentu meng dunya, nganti awak pada lara tur peg ...

Read more

© 2014. Facebumen - Aku Cinta Kebumen. Supported by Tips & Trik

Scroll to top